Biyosidal ürün danışmanlığı

Hizmet İçeriği

Biyosidal Ürünler 4 ana grup altında sınıflandırılmıştır. Bunlar;

 • Dezenfektanlar ve genel Biyosidal Ürünler

 

 • Koruyucular

 

 • Haşere Kontrolü İçin Kullanılan Biyosidal Ürünler

 

 • Diğer Biyosidal Ürünler

 

Bu ürün tiplerinden bir yada bir kaçı için Ruhsat almak isteyen firmaların T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunda yürütülen Ruhsat Başvuru sürecini izlemesi gerekmektedir.

Biyosidal ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığı taşıdığı risklerin bertarafı, güvenli kullanım, güvenli depolama, yangın kontrolü gibi hususlar açısından tüketicilerin tam bilgi ile donatılmasını sağlamak maksadıyla Sağlık Bakanlığı titiz bir inceleme evresinden sonra izin ve ruhsat vermektedir.

 

Danışmanlık alanlarımızdan birkaç başlık aşağıdakiler gibidir.

 • Aktif madde onaylarının ve biyosidal ürün ruhsatlarının hazırlanması
 • Biyosidal Ürün Ailelerinin Geliştirilmesi,
 • Risk değerlendirmesi
 • Yetkilendirme stratejilerinin geliştirilmesi ve planlanması
 • Veri farkı analizi, veri değerlendirme (güvenilirlik ve kabul), veri paylaşımı
 • Etkinlik testini içeren test programlarının planlanması
 • Karşılaştırmalı Değerlendirme de dahil olmak üzere aktif madde onayları ve biyosidal ürün ruhsatlarının yenilenmesi
 • Teknik Eşdeğerlik Uygulama
 • Konsorsiyum yönetimi
 • Karşılaştırmalı değerlendirme için sosyo-ekonomik analiz (SEA)
 • BPC / Çalışma Grubu Toplantılarında bağımsız uzman tanık / temsilci
 • Yetkili ile Müzakereler
 • Biyosidal ürünlerin ulusal tescili
 • Proje yönetimi ve çalışma izleme
 • CLP madde ve ürünlerin sınıflandırılması
 • ürünlerin sınıflandırılması
 • REACH ve diğer mevzuatla ilgili olarak kapsam önerileri
 • Global ürün uyumluluğu