Danışmanlık Hizmetlerinde iş akışımız

 

0-Gizlilik

Taraflarca imza altına alınan protokol ile bilgi ve süreçlere ait gizliliğin güvence altına alınması.

1-Kuruluş ve proses hakkında bilginin derlenmesi

Kuruluş tarafından talep edilen hizmetin/Eğitim/denetim süreçlerinin netleştirilmesi için doküman paylaşılarak ilgili bilgi alınır.

2-Çalışma kapsamında Teklifin Paylaşılması

Çalışmanın kapsamı, şartları, tarafların sorumlulukları ve işin teslim süresini içeren teklif paylaşılır.

3-Anlaşma

Hazırlanan ve paylaşılan teklifin taraflarca imzalanarak onaylanması ve ön ödemenin yapılması sonrasında hizmet başlar.

4-Tanımlanan Projenin Başlaması

Verilecek hizmet kapsamında ilgili ürün/Eğitim/Denetim bilgileri ve dokümanlar firma tarafından paylaşılır. Proje kapsamında taraflarca proje sorumluları atanarak üst yönetimin de katılım sağladığı toplantı organize edilir. Oluşturulan detay faaliyet planı ile Çalışmaya ait ajanda oluşturulur.

5-Çalışma 

Oluşturulan detay faaliyet planı ile kuruluşa ait taleplerinin alınması ve nihai proje planı paylaşılır.

6-Projenin tamamlanması

Protokol kapsamında ödemenin tamamlanması sonrasında yürütülen çalışma sonucu tamamlanan proje (eğitim/denetim) verileri  müşteri ile paylaşılır.