Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA (HTEA) Eğitimi

Kurs İçeriği

 • KNA (Kök Neden Analizi) Nedir?
 • KNA Teorileri
 • KNA Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
 • KNA’ ya Ait Pratik Uygulamalar (Vaka Çalışması)
 • HTEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) Nedir, Nasıl Yapılır?
 • İyileştirme Süreçlerinde HTEA
 • Hasta Güvenliğinde Hata Risklerinin Ortadan Kaldırılmasında HTEA
 • HTEA’ ya Ait Pratik Uygulamalar.

Sağlık Kurumlarında Risk Analizi Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Sağlık Sektöründe Risk Tarifi
 • Risk Kaynakları
 • Risklerin Seviyelendirilmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Risk Değerlendirmesi
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Artık Risk Kavramı

Sağlık Kurumlarında Kalite Kavramı, Ulusal Ve Uluslararası Standartların Süreçlere Olan Katkısı Ve Ortak Bileşenleri Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Ulusal ve Uluslararası Standartların Süreçlere Olan Katkısı ve ortak bileşenler
 • ISO 9001:2015, JCI, Ulusal Standartlar
 • Standartların Temel Bileşenleri
 • Standartlara Yönelik Örnek Uygulamalar

Hastane iç tetkikçisi Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında iç Tetkik Süreci
 • Mevzuatlar, İç tetkik metodolojisi,İç tetkik sürecinin yönetilmesi
 • İç Tetkik Faaliyetlerini Raporlama ve Üst Yönetimle Paylaşma Teknikleri

Hastanelerde süreç kavramı, Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Sağlık Hizmetleri Sunumunda Süreç Kavramı
 • Süreçlerle Yönetim
 • Süreci Oluşturan Unsurların Tanımlanması ve Kavranması
 • Süreç Yönetiminde Kalite Kavramı ve Unsurları
 • Süreç ile ilgili Bilginin Toplanması
 • Süreç Analizinin Yapılması ve Sürecin Yeniden Yapılandırılması
 • Süreç ve Kalite Yönetiminde Etkili Olan Kuruluş içi Örgütsel Faktörlerin Sınıflandırılması

İndikatör Kavramı, Sağlık Hizmeti Sunumunda Ve Klinik Uygulamalar Kapsamında İndikatör Yönetimi Eğitimi

Kurs İçeriği

 • İndikatör ve Alt İndikatör Kavramları
 • Kurumsal Süreçlere Yönelik İndikatör Tespiti
 • Sağlık Hizmeti Sunumu Ve Klinik Uygulamalar Kapsamında İndikatör Yönetimi
 • Klinik Ve İdari Hizmetlere Yönelik İndikatörler
 • Ulusal Ve Uluslararası Standartlar Kapsamında İndikatör Uygulamaları
 • Süreç İyileştirmede İndikatörlerden Faydalanma

Hastanelerde Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi

Kurs İçeriği

 • KYS Tanımı
 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • KYS’de Entegrasyon Süreci
 • Entegre KYS Uygulamalarında Organizasyon Yapısının Oluşturulması Ve Bütünleşik Uygulamalar

Standartlar Ve Mevzuatlar Kapsamında Hastanelerde Atık Yönetimi Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Atık Mevzuatları
 • Atıkların Tanımlanması
 • Atık Yönetim Sürecinin Oluşturulması
 • Atıkların Minimize Edilmesi Ve Kontrolü
 • Çalışanlar Arasında Farkındalığın Arttırılması
 • İlgili Dokümanların Oluşturulması

İlgili Standartlar Kapsamında Hastanelerde Sterilizasyon Ve Uygulamaları Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Ulusal Ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Gereklilikler
 • Mevzuat Gereklilikleri
 • Sterilizasyon Uygulamaları
 • Sterilizasyon Süreçlerinin Hasta Bazlı İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • Manuel veya Program Bazlı Uygulama Örnekleri
 • Tek Kullanımlık Malzemelerin Sterilizasyon Süreci
 • Kurumda Uygulanmakta Olan Sterilizasyon Süreçlerinde Validasyon Ve Emniyet Kuralları
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Kurumlara Sağladığı Faydalar

Kalibrasyon Ve Ölçüm Belirsizliği Kavramı Ve Hastanede Uygulanma Süreci Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Kalibrasyon Ve Ölçüm Belirsizliği Kavramları
 • Tıbbi Cihazların Ölçümlerinin Güvenilirliğinin Sağlanması
 • Kalibrasyon Süreçlerinde Akreditasyon Kavramı
 • Kalibre Edilen Cihazların Sertifikasyonu
 • Ölçümün Güvence Altına Alınması

Sağlık Kurumlarında İş Sürekliliği Kavramı Bilgilendirme Eğitimi

Kurs İçeriği

 • İş Sürekliliği Nedir
 • İş Sürekliliği Yönetimi Nedir
 • Sağlık Kurumuna Ne Kazandırır
 • İş Sürekliliği Yönetimi Temel Parçalarının Tanıtımı
 • İş Sürekliliği Planlamasında Kullanılacak Bilgilerin Toplanması
 • İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi
 • İş Sürekliliği İle İlgili ISO 22301 Şartlarının Anlatılması

Ulusal Ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Hasta Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

Kurs İçeriği

 • Hasta Güvenliği Kültürü
 • Hasta Güvenliği İhlalleri
 • Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi
 • Yasal Mevzuatlar Ve Uygulamalar
 • Sağlık Hizmeti Sunumuna Bağlı Hatalar
 • Standartlar Kapsamında Hasta Güvenliği Uygulamaları

Standartlar Kapsamında Hastanelerde İlaç Güvenliği Ve Yönetimi Eğitimi

Kurs İçeriği

 • İlaç Yönetimi Sistemi
 • Medikasyon Sürecinde İlaç Yönetimi
 • Etkili İlaç Yönetim Sürecinin Oluşturulması
 • İlaç Yönetim Sürecinde İndikatörler
 • İyileştirme Prensiplerinin Uygulanması

Sağlık Kuruluşlarında Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri

Kurs İçeriği

 • Paydaş Memnuniyeti
 • Doğru Yaklaşım Doğru Soru
 • Stratejik Planı Destekleyecek Uygun Verilere Ulaşma Yöntemleri
 • Hasta Şikayetleri Ve Geri Bildirimleri Yönetme