page loader

BiyouyumlulukQMEN - The Quality Men

Biyouyumluluk

ISO 10993'e göre Tıbbi Cihazlarda Biyouyumluluk Testleri

Hizmet İçeriği

Hastalara doğrudan veya dolaylı olarak temas eden tıbbi cihazlarda, piyasaya arzdan önce yasal onay almak için biyouyumluluk testlerinin yapılması gereklidir. Biyouyumluluk testleri, bir cihazın hastalar veya kullanıcılar için herhangi bir olumsuz veya zararlı etkiye neden olmadan amaçlanan şekilde çalışıp çalışmadığını belirlemeye yardımcı olur ve cihazın neden olduğu biyolojik riskleri tespit eder.

ISO 10993, tıbbi cihaz biyouyumluluk testi için kullanılan temel standarttır. Standart 22 bölümden oluşmaktadır.

ISO 10993-1 uyarınca uygun biyouyumluluk testinin belirlenmesi

ISO 10993-1 uyarınca uygun biyouyumluluk testlerinin belirlenmesi ve yapılması, yasal onaylardaki gecikmelerden kaçınmaya yardımcı olur. Ekibimiz, cihaz türüne, kullanım amacına, hastalarla temas niteliğine ve süresine bağlı olarak uygulanabilir biyouyumluluk testlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

ISO 10993 biyouyumluluk testi şartlarına uymasına yardımcı olabiliriz

Kapsamlı biyouyumluluk testi portföyümüz şunları içermektedir:

SİTOTOKSİSİTE TESTİ

İNTRAKÜTANÖZ(İNTRADERMAL) REAKTİVİTE TESTİ

DERMAL İRRİTASYON TESTİ

AKUT SİSTEMİK TOKSİSİTE TESTİ

SUBKRONİK SİSTEMİK TOKSİSİTE TESTİ

SUBKRONİK/KRONİK SİSTEMİK TOKSİSİTE TESTİ

İMPLANTASYON TESTİ

SENSİTİZASYON TESTİ

KAN İLE ETKİLEŞİM (HEMOLİZ) TESTİ

İNVİVO PİROJENİTE TESTİ EU FARMAKOPESİ 9.0 2.6.8

İNVİVO ABNORMAL TOKSİSİTE TESTİ EU FARMAKOPESİ 9.0 2.6.9

GENOTOKSİSİTE TESTİ - MUTASYON TESTİ

AMES TESTİ

GENOTOKSİSİTE TESTİ IN VİTRO MİKRONUKLEUS TESTİ

BİYOSİDAL ÜRÜNLER İÇİN OECD 404 AKUT DERMAL İRRİTASYON TESTİ

ISO 7405 - 6.2 SİTOTOKSİSİTE TESTİ

ISO 7405 - 6.3 SİTOTOKSİSİTE TESTİ

ISO 7405 - 6.4 PULPA DENETİM TESTİ

ISO 7405 - 6.5 PULPA KAUFAJ TESTİ

ISO 7405 EKB SİTOTOKSİSİTE TESTİ

ISO 7405 ANNEX B TESTİ

ISO 7405 ANNEX C TESTİ

ISO 7405 6.6 ENDODONTİK TESTİ

BİYOUYUMLULUK LD 50 DOZ BELİRLEME TESTİ

ISO 10993 ve biyouyumluluk testleri ile ilgili desteğimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın

  • ·- Biyolojik güvenlik değerlendirme stratejisinin oluşturulması ve yazılması
  • ·- Biyolojik güvenlik değerlendirmesinin bölümlerinin bilimsel bir literatür taramasından geçip geçmeyeceği kararı
  • ·- Literatür çalışmasının bilimsel yazımı
  • ·- Bir test laboratuvarının seçimi
  • ·- Bu laboratuvarla tanımlanması için iletişim uygun test programı, testlerin kombinasyonu, testin teknik içeriği, işlevsellik çalışmalarının düzenlenmesi, test zaman çizelgelerinin izlenmesi
  • ·- Test sonuçlarının yorumlanması; özellikle de sonuçların çok açık olmadığı durumlarda, bu sapmaların çözümü
  • ·- Genel bir biyolojik güvenlik test raporu yazma
  • ·- Bir tasarım veya işlem değişikliğinin tıbbi bir cihazın biyolojik güvenliğini etkilemesi halinde yorumlama