page loader

Kalite Yönetim SistemleriQMEN - The Quality Men

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi

Hizmet İçeriği

Eğitim ve Klinik araştırma firmamız, şirketinizin sektördeki rekabet gücünü arttırır.  Akredite bir sertifikalandırma kuruluşundan sertifikasyon belgesini sağlama amacı ile kuruluşun ihtiyaçlarını karşılayacak  bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) geliştirmek için düşük maliyetli ve yerinde teknik hizmet sunar.

Programınızın yürütme taahhüdünden başlayarak devam eden proses yönetimine kadar sorunsuz ilerlemesini sağlarken, kalite yönetim sistemi gereksinimlerini anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olur. ISO 9001: 2015 ve ISO 13485:2016 vb. standartlara dayanan bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olmanız ülke ve dünya genelinde faaliyet gösterdiğiniz sektörde performansınızı arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve mevzuat uyumluluğunu korumak için mükemmel bir araç olarak kabul edilmektedir.

Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesinde çok sayıda kuruluşla deneyimlenmiş, zaman aşaması kanıtlanmış dört aşamalı Sistem Uygulama Prosedürüyle faaliyet gösterilmektedir:

  • Aşama 1: GAP Analizi

    Standardın gereklilikleri ile kuruluşun mevcut durumu arasındaki boşluk tespit edilir. Bu analiz, kuruluşunuzda varsa mevcut yönetim sistemi içinde kullanılan uygulamalar hakkında bilgi toplayarak ve bunların yeni kurulacak olan sistem standardının gereklilikleriyle karşılaştırarak elde edilir. Eğer bir kalite yönetim sistemine sahip değilseniz, kurulacak olan sistem için ihtiyaçlar belirlenir. Her iki durumda da sonuç size bir GAP Analizi Raporu halinde sunulur.

  • Aşama 2: Tasarım ve Geliştirme

    Q Men kuruluşunuza ait sistemin tasarımı ve geliştirilmesi için bir çerçeve hazırlar. Bu çerçeve kurulacak olan sisteme ait bir Proje Planı’nı kapsar. Bu aşamada spesifik olarak, orta ve üst düzey yönetim ekibi ve ilgili personel standardın gereklilikleri konusunda eğitilir. Daha sonra  personellerimizin rehberliğinde yönetim, yönetim sisteminin kapsamı, kuruluşun politikası, amaçları / hedefleri ve yapısı tanımlanır. Bunların belirlenmesinin ve hazırlanan Proje Planının kuruluşunuz tarafından kabulünün ardından ilgili projeden sorumlu personellerimiz Yönetim Sisteminin geliştirmesine başlar. Kayıtların oluşturulmasına başlanmasıyla sistemin sürdürülebilirliği garanti altına alınır.

  • Aşama 3: Uygula ve Geliştir

    Yönetim Sisteminiz işletilir, izlenir, ölçülür ve sorunsuz çalıştığını doğrulamak için bilgi toplanarak gözden geçirilir. Bu aşamada tüm faaliyetler ve güncellemeleri çalışanlarınıza sunulur ve güncellenen sisteme uyacak şekilde eğitilir. Düzgün çalışmayı sağlamak için gerekli değişiklikler yapılır.

  • Aşama 4: Değerlendirme ve Gözden Geçirme

Bir yönetim incelemesi ve iç tetkik ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirilir. Böylelikle kalite yönetim sisteminizin tamamı dış denetim öncesinde gözden geçirilmiş olur. Bu aşamada spesifik olarak, üst ve orta yönetimle çalışılır, kalite yönetim sisteminin etkinliği ve verimliliğine odaklanılır. Prosesler ve organizasyon performansı gözden geçirilir. İç tetkik sonuçları ve yönetimin gözden geçirmesi yoluyla elde edilen veriler analiz edilir. Kalite yönetim sistemine personelleriniz tarafından gelecek  bir direnç ve / veya istenen kültür ve davranış değişiklikleri de bu analize dahil edilir. Bu analiz kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için daha fazla fırsat yaratmaktadır. Bu faaliyetler tamamlandığında, üçüncü taraf sertifikasyonuna dış denetim ile devam edilir.