page loader

Sağlık Kurumlarına Yönelik EğitimlerQMEN - The Quality Men

Sağlık Kurumlarına Yönelik Eğitimler

Sağlık Kurumlarında Kök Neden Analizi ve FMEA (HTEA) Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • KNA (Kök Neden Analizi) Nedir?
 • KNA Teorileri
 • KNA Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
 • KNA’ ya Ait Pratik Uygulamalar (Vaka Çalışması)
 • HTEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) Nedir, Nasıl Yapılır?
 • İyileştirme Süreçlerinde HTEA
 • Hasta Güvenliğinde Hata Risklerinin Ortadan Kaldırılmasında HTEA
 • HTEA’ ya Ait Pratik Uygulamalar.

 

Sağlık Kurumlarında Risk Analizi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Sağlık Sektöründe Risk Tarifi
 • Risk Kaynakları
 • Risklerin Seviyelendirilmesi
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Risk Değerlendirmesi
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Artık Risk Kavramı

 

Sağlık Kurumlarında Kalite Kavramı, Ulusal ve Uluslararası Standartların Süreçlere Olan Katkısı ve Ortak Bileşenleri Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Ulusal ve Uluslararası Standartların Süreçlere Olan Katkısı ve Ortak Bileşenler
 • ISO 9001:2015, JCI, Ulusal Standartlar
 • Standartların Temel Bileşenleri
 • Standartlara Yönelik Örnek Uygulamalar

 

Hastane İç Tetkikçisi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında İç Tetkik Süreci
 • Mevzuatlar, İç Tetkik Metodolojisi, İç Tetkik Sürecinin Yönetilmesi
 • İç Tetkik Faaliyetlerini Raporlama ve Üst Yönetimle Paylaşma Teknikleri

 

Hastanelerde Süreç Kavramı, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Sağlık Hizmetleri Sunumunda Süreç Kavramı
 • Süreçlerle Yönetim
 • Süreci Oluşturan Unsurların Tanımlanması ve Kavranması
 • Süreç Yönetiminde Kalite Kavramı ve Unsurları
 • Süreç ile İlgili Bilginin Toplanması
 • Süreç Analizinin Yapılması ve Sürecin Yeniden Yapılandırılması
 • Süreç ve Kalite Yönetiminde Etkili Olan Kuruluş İçi Örgütsel Faktörlerin Sınıflandırılması

 

İndikatör Kavramı, Sağlık Hizmeti Sunumunda ve Klinik Uygulamalar Kapsamında İndikatör Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 

 • İndikatör ve Alt İndikatör Kavramları
 • Kurumsal Süreçlere Yönelik İndikatör Tespiti
 • Sağlık Hizmeti Sunumu ve Klinik Uygulamalar Kapsamında İndikatör Yönetimi
 • Klinik ve İdari Hizmetlere Yönelik İndikatörler
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında İndikatör Uygulamaları
 • Süreç İyileştirmede İndikatörlerden Faydalanma

 

Hastanelerde Entegre Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • KYS Tanımı
 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • KYS’de Entegrasyon Süreci
 • Entegre KYS Uygulamalarında Organizasyon Yapısının Oluşturulması ve Bütünleşik Uygulamalar

 

Standartlar ve Mevzuatlar Kapsamında Hastanelerde Atık Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Atık Mevzuatları
 • Atıkların Tanımlanması
 • Atık Yönetim Sürecinin Oluşturulması
 • Atıkların Minimize Edilmesi ve Kontrolü
 • Çalışanlar Arasında Farkındalığın Arttırılması
 • İlgili Dokümanların Oluşturulması

 

İlgili Standartlar Kapsamında Hastanelerde Sterilizasyon ve Uygulamaları Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Gereklilikler
 • Mevzuat Gereklilikleri
 • Sterilizasyon Uygulamaları
 • Sterilizasyon Süreçlerinin Hasta Bazlı İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • Manuel veya Program Bazlı Uygulama Örnekleri
 • Tek Kullanımlık Malzemelerin Sterilizasyon Süreci
 • Kurumda Uygulanmakta Olan Sterilizasyon Süreçlerinde Validasyon ve Emniyet Kuralları
 • Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinin Kurumlara Sağladığı Faydalar

 

Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği Kavramı Ve Hastanede Uygulanma Süreci Eğitimi

Eğitim İçeriği

 

 • Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği Kavramları
 • Tıbbi Cihazların Ölçümlerinin Güvenilirliğinin Sağlanması
 • Kalibrasyon Süreçlerinde Akreditasyon Kavramı
 • Kalibre Edilen Cihazların Sertifikasyonu
 • Ölçümün Güvence Altına Alınması

 

Sağlık Kurumlarında İş Sürekliliği Kavramı Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • İş Sürekliliği Nedir
 • İş Sürekliliği Yönetimi Nedir
 • Sağlık Kurumuna Ne Kazandırır
 • İş Sürekliliği Yönetimi Temel Parçalarının Tanıtımı
 • İş Sürekliliği Planlamasında Kullanılacak Bilgilerin Toplanması
 • İş Sürekliliğinde Risk Yönetimi
 • İş Sürekliliği ile İlgili ISO 22301 Şartlarının Anlatılması

 

Ulusal ve Uluslararası Standartlar Kapsamında Hasta Güvenliği Bilgilendirme Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • Hasta Güvenliği Kültürü
 • Hasta Güvenliği İhlalleri
 • Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi
 • Yasal Mevzuatlar ve Uygulamalar
 • Sağlık Hizmeti Sunumuna Bağlı Hatalar
 • Standartlar Kapsamında Hasta Güvenliği Uygulamaları

 

Standartlar Kapsamında Hastanelerde İlaç Güvenliği ve Yönetimi Eğitimi

Eğitim İçeriği

 • İlaç Yönetimi Sistemi
 • Medikasyon Sürecinde İlaç Yönetimi
 • Etkili İlaç Yönetim Sürecinin Oluşturulması
 • İlaç Yönetim Sürecinde İndikatörler
 • İyileştirme Prensiplerinin Uygulanması

 

Sağlık Kuruluşlarında Saha Araştırmaları, Paydaş Memnuniyet Analizleri

Eğitim İçeriği

 • Paydaş Memnuniyeti
 • Doğru Yaklaşım Doğru Soru
 • Stratejik Planı Destekleyecek Uygun Verilere Ulaşma Yöntemleri
 • Hasta Şikayetleri ve Geri Bildirimleri Yönetme